alrehmanansari

Abdul Rehman Trading Strategy

Best Buy & Sell Indicator for Crypto, Forex and stocks. This indicator is based on Volume , RSI and current support and resistance .

Best Time Frame:

5 Minutes, 15 minutes

Long Positions:

You will see numbers appearing in Green Colour starting from 7,8 and then you can see the LONG position signal.

Short Position:

You will see numbers appearing in Red Colour starting from 7,8 and then SHORT Position Signal.

Important Note:

If you see the bearish trend in 4 hours time frame then always follow SHORT positions and if you see the bullish trend in 4 Hour time frame then always LONG positions.Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?