Rafka

Trend Thrust Indicator - Rafka

This indicator defines the impact of volume on the volume-weighted moving average, emphasizing trends with greater volume.

What determines a security’s value? Price is the agreement to exchange despite the possible disagreement in value. Price is the conviction, emotion, and volition of investors. It is not a constant but is influenced by information, opinions, and emotions over time. Volume represents this degree of conviction and is the embodiment of information and opinions flowing through investor channels. It is the asymmetry between the volume being forced through supply (offers) and demand (bids) that facilitates price change. Quantifying the extent of asymmetry between price trends and the corresponding volume flows is a primary objective of volume analysis. Volume analysis research reveals that volume often leads price but may also be used to confirm the present price trend.

Trend thrust indicator

The trend thrust indicator (TTI), an enhanced version of the volume-weighted moving average convergence/divergence (VW-Macd) indicator, was introduced in Buff Pelz Dormeier's book 'Investing With Volume Analysis'. The TTI uses a volume multiplier in unique ways to exaggerate the impact of volume on volume-weighted moving averages. Like the VW-Macd, the TTI uses volume-weighted moving averages as opposed to exponential moving averages. Volume-weighted averages weigh closing prices proportionally to the volume traded during each time period, so the TTI gives greater emphasis to those price trends with greater volume and less emphasis to time periods with lighter volume. In the February 2001 issue of Stocks & Commodities, I showed that volume-weighted moving averages (Buff averages, or Vwmas) improve responsiveness while increasing reliability of simple moving averages.

Like the Macd and VW-Macd, the TTI calculates a spread by subtracting the short (fast) average from the long (slow) average. This spread combined with a volume multiplier creates the Buff spread
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?