Benalytics

Swing Line

The author was inspired by Charles Dow's concept on trend and Gann's concept on swing trade.

Swing line can help identify resistance and support. Breaking resistance indicate an uptrend. Breaking support indicates a downtrend. This is a simple and intuitive method in trend determination.

However, many chart readers nowadays set Candlestick as preferred pattern. The shared indicator provides another choice for constructing swing lines.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer