Noldo

Function : Bollinger Bands and BBW Squeeze Detector

Noldo Uppdaterad   
This script shows Bollinger Bands function and want to detect Bollinger Band Width Squeeze with a successful, different perspective .

Bollinger Bands : You can specify the Bollinger Bands periods as mutable variables.

Bollinger Band Width Squeeze : First the Bollinger bands width was calculated.The width was then divided into levels using the money flow index.

Thus, the bollinger takes into account the available volume averages when calculating the band width mfi ( Money Flow Index).

After this modelling, we can limit and color the lower limit and upper limits just as Relative Strength Index .

We can even put warnings on oversold areas if desired. Let's not forget that we are working with width rather than price.

By design, squeeze areas are defined directly above the Bollinger Bands with coloration. I think it is very practical and looks stylish.

I tried and found it quite successful and wanted to share it with users.

I came up with many ideas when I wrote this system, and I will share them very soon . I hope it will be useful to users and give new ideas.

Best regards.Release Notes: Update : Dependent Variable Odd Generator Risk Detector used for detect Bollinger Band Width Squeeze.
More info about Dependent Variable Odd Generator Risk Detector :

Release Notes: Short Bollinger Band Width Period issue fixed.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?