KivancOzbilgic

Stochastic OTT

Stochastic OTT is Anıl Özekşi's latest derived version of Optimized Trend Tracker on Stochastic Oscillator.

You might like to view the original version of the indicator if you don't know about OTT yet:

He tried to solve the fake signals of Stochastic Oscillator by adopting OTT on the indicator.

He advised users to set the stochastic smoothing parameters to 500 and 200 on his latest video about SOTT.
He personally uses 1 min charts on stock market so the parameters of the indicator might have to be optimized for other time frames nad markets.
He exaggerated the Stochastic to 1000's to have better signals of percent values of OTT.
Also hes used VIDYA in both calculations of OTT and Stochastic smoothing.

Hope you'll enjoy the SOTT in your profitable trades.
Kıvanç

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?