kaigouthro

ColorArray

kaigouthro Uppdaterad   
Library "ColorArray"
Simple color array gradient tool.

makeGradient(size, _col1, _col2, _col3, _col4, _col5) Color Gradient Array from 5 colors.
  Parameters:
    size: : default 10
    _col1: : default #ff0000
    _col2: : default #ffff00
    _col3: : default #00ff00
    _col4: : default #00ffff
    _col5: : default #0000ff
  Returns: array of colors to specified size.
Versionsinformation:
v2

Big update: no Limitation on color number now. anywhere from 2-10 is automatic, any more than 10 colors, Input an array.

backwards compatible with old version.

Enjoy!

Updated:
makeGradient()
Versionsinformation:
v3

HSV gradient UPGRADE.. MUCH nicer fades.
Versionsinformation:
v4
Bump library imports, removed demo from code for faster loading, also, hsl option mode (for larger arrays or fewer colors suggested..)

Updated:
makeGradient()
Versionsinformation:
v5

bumped import to latest
Versionsinformation:
v6

special tool for double gradients based off of being above/below threshold.
neutral point, first level, second level, then when it' peaks at ath or atl.

Added:
fade(_src, _mid, _colsin, _th, _thmax)
  Multiple Color Fader (Negative Limit, Negative strong, Negative mild, neutral, Positive mild, Positive strong, Positive limit)
  Parameters:
    _src: (float ) input value to follow
    _mid: (float ) midpoint ( 0 for osc)
    _colsin: (color ) colors to generate the fades
    _th: (float ) 0-1,threshold to first level
    _thmax: (float ) 0-1,threshold to second level
  Returns: color output
Versionsinformation:
v7

Fixed problem on Fade, added Focus, Give itt a try :)

Updated:
fade(_source, _mid, _colsin, _th, _thmax)
  Multiple Color Fader (Negative Limit, Negative strong, Negative mild, neutral, Positive mild, Positive strong, Positive limit)
  Parameters:
    _source: (float ) input value to follow
    _mid: (float ) midpoint ( 0 for osc)
    _colsin: (color ) colors to generate the fades
    _th: (float ) 0-1,threshold to first level
    _thmax: (float ) 0-1,threshold to second level
  Returns: color output
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.