ucsgears

UCSgears_Transaction Valuation Index

This is an indicator, That works great in a wip-saw market range. Would not use this to trade in a breakout.
I am calling it the "Transaction Value Index (UCS_TVI)", The reason is because, it measure where the price currently from the mean trade value.

The cross represents the highest trade value on that day, circle represents the lowest trade value.
In other words, Top and bottom of the candle wicks, in relation to the mean trade value ( MTV ).

Watchout for Further Updates on Optimizing this indicator.

DO NOT CONFUSE IT WITH FUNDAMENTAL VALUATION, THIS IS PURELY TECHNICAL VALUATION TECHNIQUE

As Usual, Good Luck

List of All my Indicators - https://www.tradingview.com/p/stocks/?so...

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
// Created by UCSgears, Inspired from the Value Bands published recently
// Also Inspired from the Hubert Senters "Death of Fundamentals" Webinar

study(title="UCS_Transaction Value Index", shorttitle="UCS_TVI", overlay=false)
// INPUT
lbl = input(5, minval=1, title="Look Back Period Length")
sd = input(0.25, minval=0.1, title = "Zone Multiplier")

// Transaction Value Index
tvic = ((close-(sma(close,lbl)))/sma(tr, lbl))/sd
tvih = ((high-(sma(close,lbl)))/sma(tr, lbl))/sd
tvil = ((low-(sma(close,lbl)))/sma(tr, lbl))/sd
// Horizontal Lines for Zone Seperation
h0=hline(0, "Zero Line", gray, solid, 1)
h1=hline(+5, "Fair Value Top", green, solid, 3)
h2=hline(-5, "Fair Value Bottom", green, solid, 3)
h3=hline(+10, "Over Value", orange, dashed, 1)
h4=hline(-10, "Under Value", orange, dashed, 1)
h5=hline(+15,"Extremely Over Value", red, dashed, 2)
h6=hline(-15,"Extremely Under Value", red, dashed, 2)
fill(h1,h2, green, 80, "Fair Value Zone")
fill(h1,h3, orange, 80, "Over Value Zone")
fill(h3,h5, red, 80, "Extremely Over Value Zone")
fill(h2,h4, orange, 80, "Under Value Zone")
fill(h4,h6, red, 80, "Extremely Under Value Zone")
// TVI for High, Low and Close
plot(tvic, color=blue, title = "TVI - Close", style = linebr, linewidth = 2)
plot(tvih, color=gray, title = "TVI - High", style=cross, linewidth = 2)
plot(tvil, color=gray, title = "TVI - Low", style=circles, linewidth = 2)