vace117

Buy/Sell Volume Totals for Period

This indicator can be used to help you tell the difference between Wyckoff Accumulation and Distribution.

The idea is to add up all the Buy Volume and all the Sell Volume separately from the beginning of the Trading Range (TR) for each candle. You can define the Start and End dates in the settings of the indicator.

The indicator will show you 3 numbers of interest:
  • GREEN = Total Buy Volume from beginning of date range
  • RED = Total Sell Volume from beginning of date range
  • YELLOW = Ratio of Total Buy / Total Sell Volume from beginning of date range

When the Total Buy Volume exceeds the Total Sell Volume in the TR, the indicator will color the background in GREEN color, to indicate possible accumulation. Otherwise the background will be RED, to indicate possible distribution.

You can float your cursor over any candle to see the current Volume Totals at that candle from the beginning of the TR (set by you in settings to a specific date).


Here's a few examples of the indicator in action:

1) Accumulation

2) Distribution

3) Possible Re-distribution

Please note that this indicator is meant to be used in combination with other analysis techniques from the Wyckoff Methodology!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?