ColinMccann18

[CM]EMA Trend Cross STRAT

VISUALLY REPRESENTS THE CROSSING OF 8,13,21,55 EMA'S FROM KROWNS TA PROGRAM

Hello everybody! I was curious and wanted to see how the Strat described in one of the modules would look coded. So here we are, a clear cut visual representation of the methods talked about in the course from the EMA Module. Enjoy!

(Instructions)
Whenever the 8,13,21 all cross above the 55ema that constitutes a long signal.
On the flip side, whenever the 8,13,21 all cross below the 55ema that constitutes a short signal.
(Description)
This indicator shows the cross described in the TA program using the EMAS 8,13,21,55.

The Ema's are editable.(Color)

It plots the entry and exit parameters.

This allows for a more visual representation of the ideology described in the course.

This indicator also doesn't leave room for ambiguity in terms of where a cross happens.

The EMA's can be toggled to show certain ones at certain times.

The indicator can be used as a trend analysis tool.

***In terms of an exit, I find it to be better to use your own judgement, taking account the greater trend.

For example, in a bull market I would advise looking for long signals, rather than try to hop on a counter trend play. Vice Versa in a bear market. It's better for jumping in to the greater momentum.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?