HPotter

Demarker

Demarker is an indicator similar to DM+ developed by Welles Wilder.
The DM+ (a part of Directional Movement System which includes both
DM+ and DM- indicators) indicator helps determine if a security is
"trending." The differences between the indicators are in the somewhat
different calculation methods.

Donate BTC: 13fXLkhWuGMXRmcvwkG2gaWKcnsiD88bwE
USDT (TRC20): TH29EEXa19vfwZNYvxdUuMxoFY5QDYLcWG
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/07/2014
// Demarker is an indicator similar to DM+ developed by Welles Wilder.
// The DM+ (a part of Directional Movement System which includes both 
// DM+ and DM- indicators) indicator helps determine if a security is
// "trending." The differences between the indicators are in the somewhat
// different calculation methods.
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="Demarker", shorttitle="Demarker")
Length = input(13, minval=1)
nValue1 =  sum(iff(high > high[1] , high - high[1] , 0), Length)
nValue2 = sum(iff(low > low[1], 0,low[1] - low), Length)
nValue3 = sum(nValue1 + nValue2, Length)
nVal1Avr = nValue1 / Length
nVal2Avr = nValue3 / Length
nRes = nVal1Avr / nVal2Avr
plot(nRes, color=blue, title="Demarker")