RicardoSantos

[RS]vdub Nexus Ribbon V0

Request for vdubus.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Script editor vdubus coded by RicardoSantos
// (set variables as required Upper & Lower) Switch out any of the indicators you don't want.
study(title="[RS]vdub Nexus Ribbon V0", shorttitle="[RS]vdub Nexus Ribbon V0", overlay=true)
 
//============================Ichomku cloud
//- if possible just the cloud it self & conversion period
show_cloud = input(true, title="Display Ichimoku Cloud:")
conversionPeriods = input(34, minval=1)
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1)
displacement = input(26, minval=1)

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(not show_cloud ? na : conversionLine, color=blue,linewidth=2, style=circles, title="Mid line resistance levels")
//plot(baseLine, color=red, title="Base Line")
//plot(close, offset = -displacement, color=green, title="Lagging Span")

p1 = plot(not show_cloud ? na : leadLine1, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(not show_cloud ? na : leadLine2, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2)

//===============================Pivot channel==========================
length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")
 
upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)
basis = avg(upper, lower)
 
l = plot(lower, style=circles, linewidth=2, color=fuchsia, title="lower")
u = plot(upper, style=circles, linewidth=2, color=fuchsia, title="upper")
//======================================================================
 
//-----------------Built in MA 55-----------------------------------------
m1_src = close
m1_p = input(55, title="MA1 Period:")
 
plot(sma(m1_src, m1_p), color=red, linewidth=2, title="MA1")
 
//-----------------Built in MA 144-----------------------------------------
m2_src = close
m2_p = input(144, title="MA2 Period:")
 
plot(sma(m2_src, m2_p), color=blue, linewidth=1, title="MA2")
 
//-----------------Built in MA 233-----------------------------------------
m3_src = close
m3_p = input(233, title="MA3 Period:")
 
plot(sma(m3_src, m3_p), color=maroon, linewidth=1, title="MA3")
 
//--------------------Strength indicators MA------------------
m4_src = close
m4_p = input(5, title="Strength indicator MA4:")
 
plot(sma(m4_src, m4_p), color=red, linewidth=3, title="Strength indicator MA4")
 
m5_src = close
m5_p = input(8, title="Strength indicator MA5:")
 
plot(sma(m5_src, m5_p), color=blue, linewidth=3, title="Strength indicator MA5")
//============= TV's MA EXP RIBBON =====================
// Exp MA's Set Inputs:
show_ema = input(true, title="Display Exponential MA Set:")
ema_src = input(close, title="Exponential MA's Source:")
ema_base_length = input(20, minval=1, title="Exponential MA's Base Length:")
ema_length_scalar = input(5, minval=0, title="Exponential MA's Length Scalar:")
//=============Exp MA 9..15==============================
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length)          , color=black, linewidth=1, title="Exponential MA 1:")
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length+ema_length_scalar) , color=yellow, linewidth=1, title="Exponential MA 2:")
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length+ema_length_scalar*2), color=orange, linewidth=1, title="Exponential MA 3:")
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length+ema_length_scalar*3), color=red, linewidth=1, title="Exponential MA 4:")
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length+ema_length_scalar*4), color=maroon, linewidth=1, title="Exponential MA 5:")
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length+ema_length_scalar*5), color=maroon, linewidth=1, title="Exponential MA 6:")
plot(not show_ema ? na : ema(ema_src, ema_base_length+ema_length_scalar*6), color=black, linewidth=1, title="Exponential MA 7:")
//===============================================

//===============================================
 
//=============Hull MA's 9 - 15
// Hull MA's Set Inputs:
show_hma = input(true, title="Display Hull MA Set:")
hma_src = input(close, title="Hull MA's Source:")
hma_base_length = input(9, minval=1, title="Hull MA's Base Length:")
hma_length_scalar = input(1, minval=0, title="Hull MA's Length Scalar:")
// Hull MA Function:
hullma(src, length)=>wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
//=============Hull MA 9..15==============================
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length)          , color=black, linewidth=1, title="Hull MA 1:")
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar) , color=aqua, linewidth=1, title="Hull MA 2:")
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*2), color=teal, linewidth=1, title="Hull MA 3:")
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*3), color=blue, linewidth=1, title="Hull MA 4:")
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*4), color=blue, linewidth=1, title="Hull MA 5:")
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*5), color=navy, linewidth=1, title="Hull MA 6:")
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*6), color=black, linewidth=1, title="Hull MA 7:")
//===============================================