animecummer

Volatility Channel

This script is based on an idea I have had for bands that react better to crypto volatility . It calculates a Donchian Channel, SMMA-Smoothed True Range, Bollinger Bands (standard deviation), and a Keltner Channel ( average true range ) and averages the components to construct its bands/ envelopes . This way, hopefully band touches are a more reliable indicator of a temporary bottom, and so on. Secondary coloring for strength of trend is given as a gradient based on RSI .
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?