JoeBlob

Vortex Indicator w/ ALF

Added Adaptive Laguerre Filters ( ALF ) to built-in TradingView Vortex Indicator.
Use these ALFs similar to an MA or ROC on the VI+ or VI-, as they indicate the strength of the uptrend/downtrend and can help spot tops and bottoms earlier (when the VI line crosses through the ALF the ALF will change color)
- Added configurable horizontal lines to show periods of extremely high/low trend strength. Also can be used to help call tops/bottoms.
- Add horizontal ranges with background color/
- Added background color for when RSI is above a certain level (50 by default). Etienne Botes has mentioned using Vortex with RSI of the same period being over 50.0 can filter out false signals.
- Added background color for when VI+ and VI- cross.
- Added adaptive lookback length based on timeframes. I don't recommend daytrading using multiple vortex timeframes, but it can be useful when screening/analyzing stocks.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?