PhysioGuy

G-RSI&EMA channel v.1

This my 2nd indicator : It's just a Strenghtening of trend channal

If price can come up on the green line it's mean price is side way or maybe bullish

and if price can come up on RSI (14)50 and EMA50 it have problaby to bullish trend

If the price have blue ball it's mean crazy strong bullish trend
If the price have red ball it's mean crazy strong bearish trend

you can use my 1st script together : 1st is " G-Bollingerbands Volatility breakout "

My 1st script detect the price begin to have volatility
My 2nd scrit detect the trend

Goodluck :D

PS: My 2nd script develop from someone in tradingview RSI script i'm sorry I can't remember but thank you very much.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer