CarreyTrades

Carrey's Structure Supply and Demand

This script uses basic Rally Base Rally, Rally Base Drop, Drop Base Drop, and Drop Base Rally concepts to draw supply and demand zones. While the script is designed to account for multiple (up to 5) candles in the "base" phase, the box it will draw will only be the high and low of the last candle before the final Rally/Drop candle.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?