nicks1008

Intraday BUY/SELL

nicks1008 Uppdaterad   
BUY & SELL Scalp Signals for Crude Oil Future Contracts (Or it can be used with any scrip with good amount of Volume) based on Sma & RSI overbought/oversold alert (!) for possible reversal indication.

Take Buy position only if candle breaks the high of alert candle & for Sell positions, take position if candle breaks low of the alert candle.

Best to perform with 3 min timeframe on Crude Oil Futures
Versionsinformation:
BUY & SELL Scalp Signals for Crude Oil Future Contracts (Or it can be used with any scrip with good amount of Volume ) Or Forex based on Sma & RSI overbought/oversold alert (!) for possible reversal indication.

Take Buy position only if candle breaks the high of alert candle & for Sell positions, take position if candle breaks low of the alert candle.

Best to perform with 3 min timeframe on Crude Oil Futures

Update :
You can now add alerts for reversals (!) signals
Versionsinformation:
Added "Buy Only" & "Sell Only" separate Alert types.
Versionsinformation:
More updates coming soon!
Versionsinformation:
•Converted to version 5
•Added new Alert types - Reversal from Top & Reversal from Bottom
•Minor changes in Look and feel + different colours for Alert Bars.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?