LOBITO

BTCUSD - BITSTAMP - 12H CHART - 61.36% Percent Profitable - V0.1

Exchange: BitStamp
Pair: BTC/USD
TimeFrame: 12H
Direction: LONG
Percent-Profitable: 61.36%
ScriptVersion: 0.1
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan favorisera den för att använda den till ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?