miyako.pro

Broker Spread Overlay v2.1a

This is for displaying a price line showing the spread difference of brokers such as 1broker.com or trading212.com where price is different than actual price. It may also be used as an ask line or to provide an additional alternate chart.

Version 2.1:
- JPY pip correction
- Price Line
- Area
- Kagi, Does not work on Forex pairs!
- Western Bar
- Candlesticks
- Heikenashi
- Renko, ATR and Traditional
- Line Break

Version 2.1a
- Fixed Heikenashi Colors.

If you like this indicator and/or it has helped you to earn profits, please donate.
- PayPal: ma.spencer@gmx.com
- Bitcoin: 1foxypuyuoNp5n1LNCCCCmjZ4RAXntQ8X

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
// Coded by: Matthew Spencer
// If you like this indicator and/or it has helped you to earn money, please donate.
// Paypal: ma.spencer@gmx.com
// Bitcoin: 1foxypuyuoNp5n1LNCCCCmjZ4RAXntQ8X
// "If I die in the land of the dead, will I be sent to the land of the dead again?"
study("Broker Spread Overlay v2.1", overlay=true)

// Settings
separator = input(defval="Spread", title="---", type=string)
oneSpread = input(defval=0.0002, type="float", title="Pips")
jpyToggle = input(type=bool, defval=false, title="JPY Pips")
separator1 = input(defval="Chart", title="---", type=string)
lineToggle = input(type=bool, defval=true, title="Show Price Line")
areaToggle = input(type=bool, defval=false, title="Area")
barToggle = input(type=bool, defval=false, title="Bar")
candleToggle = input(type=bool, defval=false, title="Candlesticks")
heikenashiToggle = input(type=bool, defval=false, title="Heikinashi")
renkoToggle = input(type=bool, defval=false, title="Renko")
renkoSize = input(defval=10, type="integer", title="Renko Size")
renkoType = input(type=bool, defval=false, title="Traditional Renko")
lbToggle = input(type=bool, defval=false, title="Line Break")
lbSize = input(defval=3, type="integer", title="Line Break Lines")
kagiToggle = input(type=bool, defval=false, title="Kagi")
kagiAmount = input(defval=1, type="integer", title="Kagi Reversal Amount")

// OHCL
oneOpen = open + (jpyToggle ? oneSpread * 100 : oneSpread)
oneHigh = high + (jpyToggle ? oneSpread * 100 : oneSpread)
oneLow = low + (jpyToggle ? oneSpread * 100 : oneSpread)
oneClose = close + (jpyToggle ? oneSpread * 100 : oneSpread)

// Heikenashi
heikenashiOpen = security(heikenashi(tickerid), period, open) + oneSpread
heikenashiHigh = security(heikenashi(tickerid), period, high) + oneSpread
heikenashiLow = security(heikenashi(tickerid), period, low) + oneSpread
heikenashiClose = security(heikenashi(tickerid), period, close) + oneSpread

// Renko
renkoOpen = security(renko(tickerid, "close", renkoType ? "Traditional" : "ATR", renkoSize), period, open)
renkoHigh = security(renko(tickerid, "close", renkoType ? "Traditional" : "ATR", renkoSize), period, high)
renkoLow = security(renko(tickerid, "close", renkoType ? "Traditional" : "ATR", renkoSize), period, low)
renkoClose = security(renko(tickerid, "close", renkoType ? "Traditional" : "ATR", renkoSize), period, close)

// Line Break
lbOpen = security(linebreak(tickerid, "close", lbSize), period, open)
lbHigh = security(linebreak(tickerid, "close", lbSize), period, high)
lbLow = security(linebreak(tickerid, "close", lbSize), period, low)
lbClose = security(linebreak(tickerid, "close", lbSize), period, close)

// Kagi (Note: Doesn't work with Forex pairs)
kagiClose = security(kagi(tickerid, "close", kagiAmount), period, close)

// Colors
linecolor = open < close ? green : red
linecolor2 = heikenashiOpen < heikenashiClose ? blue : maroon
renkocolor = renkoOpen < renkoClose ? teal : orange
lbcolor = lbOpen < lbClose ? teal : orange
pfcolor = lbOpen < lbClose ? black : red

// Plot Charts
plot(areaToggle ? oneClose:na, title="Area", color=teal, style=areabr, linewidth=2, trackprice=false, transp=75, editable=true)
plot(kagiToggle ? kagiClose:na, title="Kagi", color=black)
plotcandle(renkoToggle ? renkoOpen:na, renkoToggle ? renkoHigh:na, renkoToggle ? renkoLow:na, renkoToggle ? renkoClose:na , title='Renko', color = renkocolor, wickcolor=black)
plotcandle(lbToggle ? lbOpen:na, lbToggle ? lbHigh:na, lbToggle ? lbLow:na, lbToggle ? lbClose:na , title='Line Break', color = lbcolor, wickcolor=black)
plotbar(barToggle ? oneOpen:na, barToggle ? oneHigh:na, barToggle ? oneLow:na, barToggle ? oneClose:na , title='Bar', color = linecolor)
plotcandle(candleToggle ? oneOpen:na, candleToggle ? oneHigh:na, candleToggle ? oneLow:na, candleToggle ? oneClose:na , title='Candles', color = linecolor, wickcolor=black)
plotcandle(heikenashiToggle ? heikenashiOpen:na, heikenashiToggle ? heikenashiHigh:na, heikenashiToggle ? heikenashiLow:na, heikenashiToggle ? heikenashiClose:na , title='Heikenashi Candles', color = linecolor2, wickcolor=black)
plot(lineToggle ? oneClose:na, title="Price Line", color=linecolor, style=areabr, linewidth=2, trackprice=true, transp=100, editable=false)