Mihkel00

SSL Hybrid

Mihkel00 Uppdaterad   
This script is designed for the NNFX Method, so it is recommended for Daily charts only.
Tried to implement a few VP NNFX Rules
This script has a SSL / Baseline (you can choose between the SSL or MA), a secondary SSL for continiuation trades and a third SSL for exit trades.
Alerts added for Baseline entries, SSL2 continuations, Exits.
Baseline has a Keltner Channel setting for "in zone" Gray Candles
Added "Candle Size > 1 ATR" Diamonds from my old script with the criteria of being within Baseline ATR range.
Credits go to:
Strategy causecelebre https://www.tradingview.com/u/causeceleb...
SSL Channel ErwinBeckers https://www.tradingview.com/u/ErwinBecke...
Moving Averages jiehonglim https://www.tradingview.com/u/jiehonglim...
Moving Averages everget https://www.tradingview.com/u/everget/
"Many Moving Averages" script Fractured https://www.tradingview.com/u/Fractured/...
Release Notes: Fixed the Kijun bug
Also added the LSMA as JPR3 suggested
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?