danieljordi

Impulse Strategy Signals V2

danieljordi Premium Uppdaterad   
This is a low timeframe strategy based on SMMAs and RSI , shared by Investishare.
This script turns the indicator into a strategy and allows for several variables to be customized.
Release Notes:
Fixed some bugs
Release Notes:
Fixed some issues to ensure triggers happen both, when RSI crosses but also when price action closes outside of 3 SMMAs
Release Notes:
Updated the script to only trigger at SMMA 21-50 crossover and SMMA 200 crossover
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?