AlexeyFirsov

Multiply Indicator

This indicator combine in one window those indicators:
MACD
Stochastic
RSI
VixFix
For using in 5 minutes timeframe.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title = "Multiply Indicator",overlay=false)

rsi_slow = input(14, title="Slow RSI")
rsi_fast = input(3, title="Fast RSI")
st = input(14, title="Stochastic")

hline(0, color=blue, linewidth=1, linestyle=line)

//plot(rsi(close,rsi_slow/1000),title="Slow RSI", color=blue, linewidth=4,style=line)
plot(rsi(close,rsi_fast)/100000, title="Fast RSI", color=green, linewidth=2,style=line)
plot(stoch(close, high, low, st)/100000, title="Stochastic", color=gray, linewidth=2,style=line)

[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
plot(macdLine, color=blue) 
plot(signalLine, color=orange) 
plot(histLine, color=red, style=histogram)pd = 22
bbl = 20
mult = 2.0
lb = 50 
ph = .85
pl = 1.01
hp = false
sd = false
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray

//plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh/100 : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
//plot(hp and rangeLow ? rangeLow/100 : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(wvf/1500, title="Williams Vix Fix", style=histogram, linewidth = 3, color=col)

//plot(sd and upperBand ? upperBand/100 : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)

Kommentarer