UnknownUnicorn5507594

Ticker Info FY

Ticker Info for Companies FY

Currently including:
-> Market Cap
-> Enterprise Value
-> Total Shares Outstanding
-> Number of Employees
-> P/E Ratio
-> P/R Ratio
-> P/B Ratio

More information attributes for companies will be added as updates in the future.
Leave a like to keep this going!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?