chartsniping

Position Size Calc. (Minimalist)

chartsniping Uppdaterad   
This is a simplified position size calculator in the form of a table.

The reason I published this script is because all other position size calculator scripts try to provide way too much when it should be much simpler, position in strange areas of the chart and leave unwanted chart pollution.

This is a bare-bones functional table that takes your risk level, entry, stop and take profit as inputs, and calculates your loss, profit and required position size for your chosen risk level as a result.

Inspired by a table type position size calculator made by DojiEmoji design/color-wise. Functionally different however.

I hope you find this script useful and include it on your trading journey.
Release Notes: Added Lot Size Calculator Functionality.

Now users can select their account currency denomination and calculate their relevant lot size for Forex trading pairs irrespective of whether or not the pair is denominated by their account currency or not.

This feature is in beta and improvements may be made.
Release Notes: Fixed a bug where for certain pairs the exchange rate could not be fetched.
Removed 'CNH' account denomination currency temporarily as exchange rates for USDCNH pairs cannot be fetched.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?