RobertSimonUy

Rate Of Change Trend Strategy (ROC)

This is very simple trend following or momentum strategy. If the price change over the past number of bars is positive, we buy. If the price change over the past number of bars is negative, we sell. This is surprisingly robust, simple, and effective especially on trendy markets such as cryptos.


Works for many markets such as:
BTCUSD
ETHUSD
SPX
NDX
TSLA
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?