lirre8

Down since Initial Price

Simple indicator that just displays two labels. One at the lowest price with the percentage decrease since initial price and one at current price with the percentage change since initial price. Both labels can be toggled on/off in the settings.

Can be used to quickly analyze drops after IPO, for example if you have target percentage that the stock should drop after IPO.

Don't hesitate to send me a message if you have questions, noticed any bugs or have suggestions on improvements.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?