loxx

PPO w/ Discontinued Signal Lines [Loxx]

loxx Premium Uppdaterad   
PPO w/ Discontinued Signal Lines is a Percentage Price Oscillator with some upgrades. This indicator has 33 source types and 35+ moving average types as well as Discontinued Signal Lines and divergences. These additions reduce noise and increase hit rate.

What is the Price Percentage Oscillator?
The percentage price oscillator ( PPO ) is a technical momentum indicator that shows the relationship between two moving averages in percentage terms. The moving averages are a 26-period and 12-period exponential moving average ( EMA ).

The PPO is used to compare asset performance and volatility , spot divergence that could lead to price reversals, generate trade signals, and help confirm trend direction.

Included:
  • Bar coloring
  • 3 signal variations w/ alerts
  • Divergences w/ alerts
  • Loxx's Expanded Source Types
  • Loxx's Moving Averages
Release Notes: Small fix.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?