KivancOzbilgic

Normalized Quantitative Qualitative Estimation nQQE

KivancOzbilgic Wizard Uppdaterad   
Normalized version of Quantitative Qualitative Estimation QQE:Normalized QQE tries to overcome the problems of false signals due to RSI divergences on the original QQE indicator.


The main purpose is to determine and ride the trend as far as possible.

So users can identify:

UPTREND : when nQQE Histogram is GREEN (nQQE is above 10)
DOWNTREND : when nQQE Histogram is RED (nQQE is below -10)
SIDEWAYS: when nQQE Histogram is YELLOW (nQQE is between -10 and 10)


Calculation is very simple;

RSI based QQE oscillates between 0-100

nQQE is simply calculated as:

nQQE=QQE-50

to make the indicator fluctuate around 0 level to get more accurate signals.

Various alarms added.


Kıvanç Özbilgiç
Versionsinformation:
deleted dummy parts

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?