RagingRocketBull

Multi SMA EMA WMA HMA BB (5+5 MAs + Bollinger Bands) by RRB

RagingRocketBull Uppdaterad   

Multi SMA EMA WMA HMA BB (5+5 Moving Averages of Any Type with Bollinger Bands ) by RagingRocketBull 2018
Version 1.0

This indicator shows multiple MAs of any type ( SMA EMA WMA HMA etc) with BB on a chart at the same time with/without MTF support depending on the version.

There are several versions (published later): Simple, MTF, Pro MTF and Ultimate MTF. This is the Simple version. The Differences are listed below. All versions have BB
- Simple: you have 2 groups of MAs that can be assigned any type (5+5)
- MTF: +assign 1 custom Timeframe to any group combo (5+5 Custom TF)
- Pro MTF: +multiple Timeframes for multiple MA groups (4*3 MTF), horizontal levels and show max bars back options
- Ultimate MTF: +individual settings for each MA, multiple Timeframes

You can use different types of MAs as dynamic S/R levels to trade of off and MA crosses as signals for possible trend change (golden/death bull/bear crosses).
Most common MA types are: SMA , EMA , WMA , HMA .
Most common MA lengths are: 12, 20, 26, 30, 50, 100, 200, 400 etc.

Features:
- 2 groups of custom 5+5 MAs of any type including Hull Moving Average ( HMA )
- BB

1. based on 3EmaBB, uses plot, fill, stdev and custom hma functions
2. swma has a fixed length = 4, alma and linreg have additional offset and smoothing params


Feel free to use. Good Luck!
Release Notes: Changes in ver 2.0:
- fixed hma/wma(src, 0) error when len = 1 by adding a max(2,len) wrapper to hma function
Release Notes: Changes in ver 3.0:
- better screen on script's home page
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?