cheatcountry

Mass Thrust Indicator

cheatcountry Premium Uppdaterad   
This is a custom indicator of mine that I based loosely on Tushar S. Chande's Market Thrust Indicator (Stocks & Commodities V. 10:8 (347-350)). Buy the stock if the indicator is green and sell when it turns red.

Let me know if you would like to see more scripts or if you have custom requests!
Release Notes: updated to make it consistent with my other indicators
Release Notes: fixed a mistake with not using the right inputs
Release Notes: fixed issue with default resolution

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?