faytterro

Colorful Channel

faytterro Uppdaterad   
what is "Colorful Channel"?
it is a overbought - oversold indicator.

what it does?
It fills the area between the upper band of the channel and the price line with green, the area between the lower band of the channel and the price line with red color and applies a transparency to these colors according to the distance of the price from the channel lines. thus allowing users to get an idea of ??the current value of the price.

how it does it?
subtracts the percentage of the price from the lower channel from the transparency ratio of the red color, and the percentage of the price from the upper band from the transparency ratio of the green color. thus, a different transparency value is obtained for each percentile. In addition, the transparency rate can be changed with a multiplier determined by the users.

how to use it?
In the "lenght" section, you select the number of bars that the indicator will base backwards on. For example, if length=100, the indicator determines the upper and lower bands according to the distances from the highest and lowest values ??within 100 bar. so the length part works like donchian channels.

You can change the transparency ratio of the colors in the "transp" section.
1 saat transp
yan trend
4 saat
Versionsinformation:
Fills have been developed.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?