ChrisMoody

CM ATR PercentileRank

CM ATR PercentileRank - Great For Showing Market Bottoms.

When Increased Volatility to the Downside Reaches Extreme Levels it’s Usually a Sign of a Market Bottom.

This Indicator Takes the ATR and uses a different LookBack Period to calculate the Percentile Rank of ATR Which is a Great Way To Calculate Volatility

Be Careful Of Using w/ Market Tops. Not As Reliable.


***Ability to Control ATR Period and set PercentileRank to Different Lookback Period

***Ability to Plot Histogram Just Showing Percentiles or Histogram Based on Up/Down Close

Fuchsia Lines = Greater Than 90th Percentile of Volatility based on ATR and LookBack Period.
Red Lines = Warning — 80-90th Percentile
Orange Lines = 70-80th Percentile

Other Useful Indicators

Williams Vix Fix

CM_RSI EMA Is a Great Filter for Williams Vix Fix

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Created By ChrisMoody on 9/17/2014 
//Ability to control ATR period and set PercentileRank to Different Lookback Period
//Ability to Plot HIstogram Just Showing Percentiles or Hitogram Based on Up/Down Closes
study(title="CM_ATR_Percentile", shorttitle="CM_ATR_PrcntRank", overlay=false, precision=0)
length = input(5, minval=1, title="ATR Length")
length2 = input(50, minval=1, title="# of Bars the PercentileRank uses to Calculate % Values")
sn = input(true, title="Show Normal Histogram? Uncheck = Histogram based on Up/Down Close")

//ATR and PercentileRank Calculations
atr = sma(tr, length)
pctileRank = percentrank(atr, length2)

down = close < close[1]
up = close > close[1]

//Calculation for Showing Histogram based on Up/Down Close
pctileRankFinal = up ? pctileRank : down ? pctileRank * -1 : na

//Color Rules
col = pctileRank <= 70 ? gray : pctileRank > 70 and pctileRank < 80 ? orange : pctileRank >= 80 and pctileRank <= 90 ? red : pctileRank >= 90 ? fuchsia : silver

//Plot Statements
plot(sn and pctileRank ? pctileRank : pctileRankFinal, title="PercentileRank Histogram",style=columns, linewidth=2, color=col)
plot(0, title="0 Line", style=line, linewidth=3, color=silver)