MJShahsavar

BTC Pi Multiple

The Pi Multiple is a function of 350 and 111-day moving average. When both intersect and the 111-day MA crosses above, it has historically coincided with a cycle top with a 3-day margin.

With the Pi Multiple, this intersection is visible when the line crosses zero upwards.

The indicator is called the Pi Multiple because 350/111 is close to Pi. It is based on the Pi Cycle Top Indicator developed by Philip Swift and has been modified for better readability by David Bertho.

Check my YouTube channel for the Onchain metrics mentioned in this post:
https://www.youtube.com/channel/UC7Bu_3OE2lIWhPshtSi3I9g
برای ملاحظه تحلیل فارسی کانال یوتیوب زیر را دنبال نمایید:
https://www.youtube.com/channel/UCs--cO9xUqmw5FGcfKBXXOQ
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?