tradingwithtime

Price & Time Squared

Hi Traders..This is one of Gann's trading method, called Price & Time Squared. When price & time meets, price will reverse."

as you see, those lines (past & future) represent the forecast of 'potential' swing (swing high/low or turning up/ down)here are some examples:

Weekly


Daily


H1


M30


M15


M5How to trade (very simple):

- if the trend is down and tomorrow there is a 'Price & Time Squared Line', we can prepare to take long position (combine with your favorite price action)
- if the trend is up and tomorrow there is a 'Price & Time Squared Line', we can prepare to take short position (combine with your favorite price action)
- stop loss if the chart makes Lower Low (for Long Position)
- stop loss if the chart makes Higher High (for Short Position)

you can use those lines as guidance in your trading (just like Traffic Light)

PS:
-if you see 2 or 3 lines close together, or 2 or 3 lines stack in 1 line (cluster), it means the Time Factor is 'Strong'
the stronger the cluster the stronger the Time Factor
- due to time delay & time lag, the turning can be +/- 1 bar
- PM for trial access


“Time is the most important factor of all and not until sufficient time has expired does any big move start up or down. The time factor will overbalance both space and volume. When time is up, space movement will start and large volume will begin, either up or down.

What has been will be again, and what has been done will be done again; there is nothing new under the sun.

(Ecc 1 : 9)
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta tradingwithtime för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Författarens instruktioner

how to use: 1. click the indicator 2. if the lines too crowded, you can switch off form the setting menu 3. PM for trial access

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.