AbdullahAhmedEgypt

Standard deviation channel of linear regression distance [AbAh]

The indicator calculates the distance between linear regression line and the data point (price) as a percentage , then calculates the standard deviation for the linear regression distance , then draw the channel of two lines depending on the values of standard deviation .

///////// How to use ////////////////

1 - for Best result , indicator should be used on 2H frame Time of less : like 1H or 30 min

2 - The upper line and the lower line, both play a role as a support and resistance area, when the price bounces from the upper zone or lower zone, there is a high probability that it will move to the other line.

3 - The price breakout of one of the lower or upper lines may indicate a major price movement coming in the direction of the breakout

/////////////////////////////////////
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?