RozaniGhani-RG

Simple OHLC Custom Range Interactive

█ OVERVIEW
This indicator show lines of OHLC which can be commonly used as support and resistance zones.
OHLC can be shown table with candlestick visual.
Color of candlestick depends on direction of bullish / bearish of the chosen candlestick.

█ INSPIRATION
Inspired by design, code and usage of CAGR . Basic usage of custom range / interactive, pretty much explained here. Credits to TradingView.

█ FEATURES
Table can positioned by any position and font size can be resized.
OHLC can be in full or simple name.
Lines can be extend either right, left, both or none.

█ HOW TO USE
Only 1 point is required.
Dont worry about magnet, point will attached depends on High or Low of the candle.

█ USAGE / TIPS EXAMPLES (Description explained in each image)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?