Dziwne

Trend Indicator A-V2 (Smoothed Heikin Ashi Cloud) [Dziwne]

Dziwne Uppdaterad   
"Trend Indicator A-V2" and "Trend Indicator B-V2" are updated and improved versions of my initial trend indicators. Totally rethinking the code, adding highs and lows in the calculations, including some more customisation through colour schemes.

In practice, this indicator uses EMAs and Heikin Ashi to provide an overall idea of the trend.
  • The "Trend Indicator A-V2" is an overlay showing “Smoothed Heikin Ashi”.
  • The "Trend Indicator B-V2" uses the same values in a different way to measure the momentum of the trend and identify potential trend rejections.

Please, take into account that it is a lagging indicator.
Release Notes: Adding resolution customisation
Release Notes: -Added "MA Type" customisation possibility
-Replaced the "colour schemes" feature by a "base color inputs" feature (user friendly, easy to customise)
-Switched the title names to English for a better understanding
-Minor script optimisation
Release Notes: -changed ma_period defval to 7
-changed ma_period defval_smoothing to 7
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?