BarefootJoey

Hurst Diamond Notation Pivots

This is a fairly simple indicator for diamond notation of past hi/lo pivot points , a common method in Hurst analysis. The diamonds mark the troughs/peaks of each cycle. They are offset by their lookback and thus will not 'paint' until after they happen so anticipate accordingly. Practically, traders can use the average length of past pivot periods to forecast future pivot periods in time🔮. For example, if the average/dominant number of bars in an 80-bar pivot point period/cycle is 76, then a trader might forecast that the next pivot could occur 76-ish bars after the last confirmed pivot . The numbers/labels on the y-axis display the cycle length used for pivot detection. This indicator doesn't repaint, but it has a lot of lag; Please use it for forecasting instead of entry signals. This indicator scans for new pivots in the form of a rainbow line and circle; once the hi/lo has happened and the lookback has passed then the pivot will be plotted. The rainbow color per wavelength theme seems to be authentic to Hurst (or modern Hurst software) and has been included as a default.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?