kmack282

HMA Signal with Targets and Stop

This is an update to a previous script. (Hull Signal with Auto Fib)

I removed any reference to the fib sequence.

The code uses a 40 HULL MA on the 30 second chart to identify up/down changes in trend. It ensures the equity is positive on the day to go long, or negative on the day to go short.

It draws the stop and target lines according to the current 3 min ATR over the last 4 periods (12 minutes) : x1 x2 x3 x4 x6

Candles are highlighted upon entries. Grid begins.

Code resets upon one of the following:
- 4x target achieved and the trade has been active for 30 minutes
- 6x target achieved
- Stop hits
- 30 minutes have lapsed and the close is less than target x2

I have performed simple strategy analyses and have determined:

(Approximately)
34% lose x1
66% achieve 1:1, manually stop out at B/E after first target hits
48% achieve 2:1, manually stop out above B/E after x2 target hits
38% achieve 3:1, manually stop out above x1 after x3 target hits (will reset fib grid without change in trend)
13% achieve 4:1, manually stop out above x3 after x4 target hits (will reset fib grid without change in trend)

I have not evaluated for x6 though it expected to be around 5% of the winning trades. (will reset fib grid without change in trend)

Message me if your interested further.
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta kmack282 för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.