dgtrd

Squeeze Momentum Indicator [LazyBear] vX by DGT

dgtrd Wizard Uppdaterad   
Modified version of Squeeze Momentum Indicator visualizing on Price Chart

author: LazyBear, modified by KıvançÖZBİLGİÇ
Release Notes:
small update: Keltner Channel calculations replaced by kc(series, length, mult, useTrueRange) build-in function
Release Notes:
enhancement

The Squeeze Indicator measures the relationship between Bollinger Bands and Keltner's Channels to help identify consolidations and signal when prices are likely to break out (whether up or down).
The Squeeze Indicator finds sections of the Bollinger Bands which fall inside the Keltner's Channels and in this case the market is said to be in a squeeze (indicator turns off, displayed with grey diamond shapes in this study)
When the volatility increases, so does the distance between the bands, conversely, when the volatility declines, the distance also decreases and in such cases the squeeze is said to be released (indicator turns on, displayed with triangle up or triangle down shapes)

To produce Buy/Sell signals, the Squeeze indicator is plotted along with Momentum Oscillator
When the indicator is on and the Momentum Oscillator Histogram is green, it is considered a Buy signal (this signal is supposed to be correct until two green bars in a row).
When the indicator is on and the Momentum Oscillator Histogram is red, it is considered a Sell signal (this signal is supposed to be correct until two red bars in a row).
When the market finishes a move, the indicator turns off (grey) and no trade is recommended
Release Notes:
Update

- Multi TimeFrame ability added

- The Squeeze Indicator measures the relationship between Bollinger Bands and Keltner's Channels, hence made them optionally visable

- Removed Label


Release Notes:
Update
* Squeeze Release Alert Addition
* Pine Script v5 Update
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?