Investoz

@ Investoz Position Calculator and Risk Calculator

Investoz Mod Uppdaterad   
This script is a combinations of "Position Calculator" and "Risk Calculator".

How it works:
Go to settings and type in your buy price level and your stop loss level.
Type also in what percentage risk you want to take and how much capital you have.

Once you have filled in this information, you will find out how many shares you are allowed to buy and how much you are allowed to invest.
You will also see the difference between you entry level and stop loss level in percentage.

=============================================================================================================================================================
DISCLAIMER
Any data and information is provided 'as is' solely for informational purposes, and is not intended for trading purposes or advice. Past performance is not indicative of future results.
Educate yourself on the risks associated with trading, and seek advice from an independent financial or tax advisor if you have any questions.
=============================================================================================================================================================
Release Notes: Updated step choices.
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta Investoz för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Författarens instruktioner

This is a private coded script that calculates position size by taking in consideration the risk per trade and capital size.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.