fhenry0331

Edge of Momentum

The script was designed for the purpose of catching the rocket portion of a move (the edge of momentum).

Long

--When RSI closes over 60, take long order 1 tick above that bar. The closed bar above RSI 60 will be colored "green" or whatever color the user chooses. ( RSI > 60)

--On a long position, exit will be a closed bar below the ema (low, 10) . The closed bar below the ema will be colored "yellow." (Price < ema )

--Note: On a long position there is no need to exit when a closed bar is colored "purple." RSI is just below 60 but above 40 . Pullback or chop

Short

--When RSI closes below 40 , take a short order 1 tick below that bar. The closed bar below RSI 40 will be colored "red." RSI<40)

--On a short position, exit will be a closed bar above the ema (low, 10). The closed bar above the ema will be colored "purple." (Price > ema )

--Note: On a short position there is no need to exit when a closed bar is colored "yellow."


Note: You may see a series of purple and yellow bars, that is simply chop. I define chop as RSI moving between 60 and 40 .
Trade should only be taken above green colored candle(long) and below red colored candle (short). No position should be taken off yellow or purple candle (chop)

Again this is designed to catch the momentum part of a move, and to help reduce some entries during chop. It is a simple systems that beginning traders can use and profit from.

Note: I don't no shit about coding scripts I just learn from reading others.

Enjoy. If you decide to use please drop me a line...suggestions/comments, etc.

Best of luck in all you do.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?