QuantNomad

EVWBB Strategy [QuantNomad]

QuantNomad Premium Uppdaterad   
It's my new strategy using EVWMA (Elastic Volume Weighted Moving Average ).
Now I created a Bollinger Bands strategy where basis level is EVWMA.
It looks pretty interesting but you have to be careful with the entries/exits on the same bar, I'm using stop orders, so on big moves it happens pretty often.
In the next version, I will try to eliminate these issues.

Entry for this strategy happens when price crossover upper for long and lower for short. I exit both short and long on basis level.
Release Notes:
Fixed bug for missing data

Courses:
Pine Programming v5: qntly.com/pineprog
Adv.Pine Use-Cases: qntly.com/advpine

Access to Pro Indic.: qntly.com/proind

Hire Me: qntly.com/hirepine
Telegram: qntly.com/tel
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?