RagingRocketBull

Spiky Iguana Multi RSI Bands (Reverse RSI for the Price) by RRB

Spiky Iguana Multi RSI Bands by RagingRocketBull 2018
Version 1.0

This indicator shows multiple RSI Bands with prices corresponding to specified overbought/oversold RSI levels.
It is used to extrapolate the exact price levels currently matching a given set of RSI levels based on prior price/ RSI levels action.
You can think of it as a reverse RSI where RSI levels are moving dynamically around the price instead of price bouncing between straight lines.

Features:
- 6+6 = 12 customizable Overbought(R)/Oversold(S) RSI Levels + 6 Mean(M) lines
- Multicolor levels/fill ranges
- Show/Hide specific S/R/M levels and fill ranges

1. uses plot*, fill and is based on RSIBANDS_LB


Good Luck! Feel free to explore and learn from the code
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?