JuicY-trading

Multi indicators table

JuicY-trading Uppdaterad   
This is a comprehensive trading tool that presents an overview of the market in a tabular format. It consists of five distinct categories of trading indicators : Volatility, Trend, Momentum, Reversal, and Volume. Each category includes a series of indicators that are widely used in the trading communauty.

The Volatility category includes the Average True Range (ATR) and Bollinger Bands indicators. The Trend category comprises the Average Directional Index (ADX), four Exponential Moving Averages (EMAs), Aroon, Parabolic SAR, and the Supertrend. The Momentum category includes the Stochastic Relative Strength Index (StochRSI), Money Flow Index (MFI), Williams %R, Relative Strength Index (RSI), and Commodity Channel Index (CCI). The Reversal category includes Parabolic SAR, Moving Average Convergence Divergence (MACD), and PP Supertrend. Finally, the Volume category includes the Volume Exponential Moving Average (EMA) indicator.

The indicators states are easily readable, the indicator case is colored based on his actual state. A bullish color (green by default), a bearish color (red by default),
a very bullish color (dark green by default), a very bearish color (dark red by default) and a neutral color (gray by default) displayed when the indicator doesn't give us a clear signal. Some indicators do not have a very bullish or very bearish state. Concerning volatility indicators, the bullish color indicates high volatility, the bearish color indicates low volatility, and the neutral color indicates normal volatility.

Most of the indicators displayed in the table are customizable, and traders can choose to hide the categories they don't want to use. The Indicator provides a quick and easily readable view on the market and allows traders to reduce the number of indicators on their chart making it lighter and more readable.
Versionsinformation:
Little bug correction on the neutral color of the volume indicator
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?