Spiralman

Fibo Guppy Multi MA Revised

This is Guppy MA i customized for myself based on two scripts of GMMA from JustUncleL and NeoButane.
Its features are:
1. Besides standard EMA you can chose all kinds of exotic moving average types ike ALMA (my favorite), HullMA, ZeroLag EMA , VWMA , KAMA etc...
2. Two types of coloring scheme - depends on volatility try one that's best fit.
3. Multiple sets of predefined lengths: standard Guppy 3-60, Fibonacci based lengths 3-610, Fibo 5-987 and Custom (user defined lengths)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?