capriole_charles

Eurobond Curve

ABOUT

Dynamically plots 3 no. forward EUROBOND curves. When the curves converge (or worse crossover) there is higher risk of financial uncertainty and potential market correction.
The Eurobond Curves work in a similar way to treasury "yield curve inversion"; except the EUROBOND curves can signal much earlier than Treasuries therefore providing a leading indicator.
The indicator looks the the "near" (next year EUROBOND), "mid" (EUROBOND 2 years out) and "far" (EUROBOND 5 years out) to assess for crossovers.

When the "near" and "mid" curves crossover the "far" curve, concerning economic conditions are developing and it may be a good idea to reduce risk exposure to markets.

LIMITATIONS

The EUROBOND curve crossover events are rare, and this indicator uses data back to 2005 (using approximately 25 TradingView security functions). Given there are relatively few crossover events, the reliability of this indicator should be considered low. Nonetheless, there is decent alignment with treasury yield curve inversions in the 20 year period assessed. Given treasury yield curve inversions have predicted every recession for the last 70 years, we still think the EUROBOND Curves are a useful datapoint to monitor into the future and provide confluence to other risk management strategies.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?