anoojpatel

The Perfect RSI (Ehler's Cycle RSI Modified with Discriminator)

This is the RSI indicator that I use. It combines two concepts of John Ehler. It integrates the idea of Highpass filtering the Price data, along with the the idea of automatically determining the Dominant price cycle through a Homodyne Discriminator, and using half of a cycle length as the input for the RSI . Not only determines the most effective range for the RSI by setting it based on the cycle, but also makes the RSI PDF (Probability Distribution Function) adjustable as shown in John Ehler's papers. Still needs some tweaking on determining the best calculations for cycles, and whether or not to better filter the price data into the discriminator.

Works just like a normal RSI , but should have less false signals, and also has the option for super smoothing. Play around it and see if theres any new indications or signals that come from it ;)

Let me know if there's any concerns or additions!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?