rumpypumpydumpy

Rumpy's TD Time and Money Channel

Tom Demark's Time and Money Channel with a Rumpy twist.

Not unlike bollinger bands , just 1-4x sigmas from the basis instead of standard deviations.

Thanks to LazyBear for the original TAM code.

---------------------------------------

If you find it useful please consider a tip/donation :

BTC - 3BMEXEDyWJ58eXUEALYPadbn1wwWKmf6sA
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?