MaxWarren

Forex Trading Sessions with Daylight Savings TimeV1 - Max Warren

Different version of the CM one but everything is configurable and easy to manage.

Daylight savings may also be toggled, I cannot automatically toggle it yet but hopefully with a pine update I will be able to.

It had the four main sessions but version two could possibly have all of them as optional toggles

Hope it is useful
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title="Sessions - Max Warren", shorttitle="Sessions - Max Warren", overlay=true)
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
    
render = input(false,title="Slow but exact background (Refresh page)")
renderRes = render ? "1" : "5"
lines = input(true, title="Border")

//True = winter; False = summer
DST = input(true)

//Tokyo
tokyoSession = "2300-0800" // time does not change for tokyo
tokyoSLB = "2300-2310"
tokyoSRB = "0800-0810"
tokyoColor = red
tokyo = input(true)
tokyoLines = input(true, title="Lines")
bgcolor(tokyo and timeinrange(renderRes, tokyoSession) ? tokyoColor : na, transp=96, title="Tokyo Session")
bgcolor(tokyoLines and lines and timeinrange(renderRes, tokyoSLB) ? tokyoColor : na, transp=50, title="Tokyo Left Border")
bgcolor(tokyoLines and lines and timeinrange(renderRes, tokyoSRB) ? tokyoColor : na, transp=50, title="Tokyo Right Border")

//London
londonSession = DST == true ? "0800-1700" : "0700-1600" //summer
londonSLB = DST == true ? "0800-0810" : "0700-0710"
londonSRB = DST == true ? "1700-1710" : "1590-1600"
londonColor = blue
london = input(true)
londonLines = input(true, title="Lines")
bgcolor(london and timeinrange(renderRes, londonSession) ? londonColor : na, transp=96, title="London Session")
bgcolor(londonLines and lines and london and timeinrange(renderRes, londonSLB) ? londonColor : na, transp=50, title="London Left Border")
bgcolor(londonLines and lines and london and timeinrange(renderRes, londonSRB) ? londonColor : na, transp=50, title="London Right Border")

//New York
newyorkSession = DST == true ? "1300-2200" : "1200-2100" //summer
newyorkSLB = DST == true ? "1300-1310" : "1200-1210"
newyorkSRB = DST == true ? "2200-2210" : "2100-2110"
newyorkColor = green
newyork = input(true, title="New York")
newyorkLines = input(true, title="Lines")
bgcolor(newyork and timeinrange(renderRes, newyorkSession) ? newyorkColor : na, transp=96, title="New York Session")
bgcolor(newyorkLines and lines and newyork and timeinrange(renderRes, newyorkSLB) ? newyorkColor : na, transp=50, title="New York Left Border")
bgcolor(newyorkLines and lines and newyork and timeinrange(renderRes, newyorkSRB) ? newyorkColor : na, transp=50, title="New York Right Border")


sydneySession = DST == true ? "2100-0600" : "2200-0700" //summer
sydneySLB = DST == true ? "2100-2110" : "2210-2220"
sydneySRB = DST == true ? "0600-610" : "0690-0700"
sydneyColor = yellow
sydney = input(true)
sydneyLines = input(true, title="Lines")
bgcolor(sydney and timeinrange(renderRes, sydneySession) ? sydneyColor : na, transp=96, title="Sydney Session")
bgcolor(sydneyLines and lines and sydney and timeinrange(renderRes, sydneySLB) ? sydneyColor : na, transp=50, title="Sydney Left Border")
bgcolor(sydneyLines and lines and sydney and timeinrange(renderRes, sydneySRB) ? sydneyColor : na, transp=50, title="Sydney Right Border")