Noldo

ANN MACD (BTC)


Logic is correct.
But I prefer to say experimental because the sample set is narrow. (300 columns)

Let's start:

6 inputs : Volume Change , Bollinger Low Band chg. , Bollinger Mid Band chg., Bollinger Up Band chg. , RSI change , MACD histogram change.
1 output : Future bar change (Historical)
Training timeframe : 15 mins (Analysis TF > 4 hours (My opinion))
Learning cycles : 337
Training error: 0.009999

Input columns: 6
Output columns: 1
Excluded columns: 0

Grid

Training example rows: 301
Validating example rows: 0
Querying example rows: 0
Excluded example rows: 0
Duplicated example rows: 0

Network

Input nodes connected: 6

Hidden layer 1 nodes: 8
Hidden layer 2 nodes: 0
Hidden layer 3 nodes: 0

Output nodes: 1

Learning rate : 0.6 Momentum : 0.8

More info :
EDIT : This code is open source under the MIT License. If you have any improvements or corrections to suggest, please send me a pull request via the github repository github.com/user-Noldo
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?